piątek, 4 grudnia 2015

Gibkie kyjksy na Mikołaja

Kej niy mŏcie czasu, nale mŏcie wielgi smak pomaszkecić po swojimu a niy po kupnymu!
Abo kej chcecie się przichlybić Mikołajowi, coby wōngla i ôszkrabin niy dostŏć J
Co trzeja?
- 130 g masła
- 100 g cukru brōnotnego
- 230 g mōnki (u mie z Młyna Skokowa)
- 0,5 łeżeczki zody i bakpulwru
- 1 jajco
- 60 g ôrzeszkōw pini
- 80-100g suszōnyj żurawiny
- 100g biŏłyj szekulady
Jak to złōnaczyć?
Masło, cuker i mōnka wciepnōńć do miski i wyłōnaczyć do kōnsytencji piŏsku. Potym dociepnōńć zoda, bakpulwer i jajco. Wyfyrlać.
Przidać ôrzeszki, żurawina i szekulada (wszyjsko nŏjprzōd pociachane) i ukulać zusamyn na „ruby wuszt”.

Wrazić do mrŏżarki na 15 minut.
Wyjmnōńć, pokrŏć na krancki, ułożyć na blaszce i wrazić na ok. 13 minut do nŏgrzanyj do 180 stopni bratruły.


 Potym uż sie idzie asić, co sie jes dobrym maszketnikem!


Recept wziynty z terŏźnygo nōmeru Kukbuka, ino troszka zmodyfikowany.

1 komentarz: