poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Wiosna wielgij nocy eli babōwka z czym chcesz!


Mōmy to wiosna eli zima? Świynta Wielgij Nocy abo Bożygo Narodzyniŏ? Kej mōmy śniyg za ȏknym a nawet farŏrzowi się podarziło pedzieć o świyntach Narodzyniŏ Pana, to i nōm poradzi sie trocha łōnaczyć we gowach!

Jak Wōm lecōm te świynta? Bo mie tak jak czas ȏstatnio – gibko! Ledwo czowiek bōł po sprŏwunki, wypucowō dōm (ȏkien niy trza bōło, śniyg sōm to złōnaczył), zjŏdł pŏra (no dobra, pŏranŏście) jŏdeł i… no, prziszōł czas, coby sie w kōńcu dychnōńć.

Zaczło sie ȏd tego, co żech fest chciała upiec babōwka ze Moich Wypiekōw. Łaziła żech po roztōmajtych geszeftach, nale nikaj żeś niy poradziła znŏlyźć foremki małygo hazŏka. No nikaj! Miała żech ino foremki z gwiŏzdkami i goikiym (w sumie aura na placu klapuje), nale żech sie spamiyntała. We jednym srogszym hipermarkecie sprŏwiła żech sie foremki z małymi zwiyrzami. No i padło na nosorożca. Fto pedziōł, co na świynta musi być wszyjsko tymatycznie? Pogoda tymatycznŏ niy je, to i zwiyrza bydōm na ȏpy! Kej byście chcieli sie upiec tako babōwka – na dole zajty bydzie recept. Je trocha inkszy, co u Doroty!

W sobota – trocha niyskoro, nale na pewnikiym skuli tego, coby zdōńżyć podciepnōńć geszynki i u inkszych, bōł u nŏs hazŏk. No dobra, bōł w Paczkomacie, trza bōło we śniyżycy ciś, nale mieli my kupa uciechy. A czymu? Dostali my wymarzōny (ja, przeze mie, Tomek ȏ tym chyba ani niy myślōł) Cud Miód Box! Co prawda produkty, kere żech sie sama ȏbrała, skuli tego, co taki prawy przidzie po 10 kwiytnia przimo ȏd Strawberries from Poland. Nale, co bōło w nŏszym hazŏkowym boxie? Przepyszne – kōnfitura z czŏrnych jagōd z aloesym, krzōn ze żurawinōm, no i marmelada ze śliwek. Wszyjsko pyszne, maszkecymy aże sie nōm uszy dyrgotajōm!

Dejcie sie pozōr, co nōm wszyjskim ȏstalo ino pŏra godzin na bezkŏrne maszkecynie! Wracejcie do stołōw! I patrzcie tam jako!
A tu mŏcie recept na babōwka ze zwierzym abo inkszym dingsem!

Na czŏrnygo zwiyrza (czŏrnŏ babōwka) 
 • 200 g masła 
 • 200 g drobnygo cukru 
 • 4 wielgie jajca 
 • 250 g mōnki pszennyj 
 • 35 g kakao 
 • 2 łyżki kawy rozpuszczalnyj rozpuszczonyj we likerze kawowym
 • 1,5 łyżeczki bakpulwru 
 • 2 łyżki mlyka
Wszyjsko trza zawczasu wyłōnaczyć, coby skłŏdniki bōły w tymperaturze pokojowyj.
Masło wyfyrlej z cukrem na biŏłŏ, puszystŏ masa. Dodej jajca, niy na rŏz, ino jedno po drugim, po kŏżdym wyfyrlej.
Mōnka przesiej ze bakpulwrym, kakaym i kawōm. Przidej do masy i pomału wymiynszej. Na kōniec dodej mlyko.
Forma na babōwka poszmaruj masłym i połōnacz mōnkōm pszennōm. Wciepnij tam zista, złōnacz to tak, coby bōło rōwno. Wraź to do bratruły na 40-50 min na 160ºC, tak coby patyczek bōł suchy, kej badniesz eli je fertich.
Kej zista bydzie już chłōdnŏ, pokryj jōm na sznitki i foremkōm wystrziż ksztŏłt tego, co chcesz.

Biŏłŏ babōwka (u nŏs trocha barzij żōłto, skuli tego, co je ajerkōniakowŏ)
 •  4 wielgie jajca 
 • 150 g cukru 
 • 125 g mōnki pszennyj 
 • 125 g mōnki kartoflanyj 
 • 2 łyżeczki bakpulwru 
 • 1 łyżka pasty waniliowyj 
 • 200 ml ȏlyju 
 • 200 ml ajerkōniaku 
Tukej tyż mŏsz prawidło, coby wszyjsko bōło w jednyj tymperaturze.
Jajca trza wyfyrlać z cukrym, potym dolŏć ȏlyju i przidać pasta waniliowŏ z ajerkoniakiym.
Dodać do masy przesiane mōnki i bakupylwer. Delikatnie wymiynszać.
Na dno formy dej trocha biolyj masy, potym uloz się tam to, co ześ wystrzigł z czornyj babowki, potym dodej reszta czornyj masy. Wraź do bratruły na 40-50 min na 180ºC. Tak samo badnij potym patyczkiym.
Idzie sie to polukrować, nale podōg mie to już bydzie trocha za słodkie. 
Smacznego!