niedziela, 19 lipca 2015

Sobota we Sezo'novo, jak sie wziōńć sobota po leku?


W sobota poradził żeś sie przylyźć na Muchowiec ze swojimi krauzami, szkrobaczkami i inkszymi pitwŏkami, coby naszykować pŏra propozycji przetworōw na zima.
Wszyjsko to miōlo miyjsce we Sezo’nowo, nowyj knajpce zarŏzki przi parkplacu na Muchowcu. 
We Sezo’novo idzie maszkecić dziypiyro ȏd tego sezōnu.
Na Muchowcu i Sztauwajerach trza bōło takiygo miyjsca, kej karlusy i młode frelki poradzōm sie po leku siednōńć, dobrze się napić i pojeść.
Co idzie dostać we Sezo’nowo?
- pizza ze prawyj, italskij bratruły
- kyjksy, zisty i inksze roztōmajte maszkety
- picie, porzōnd rychtowane przez nich na miyjscu.
 


Nale co sie dziōło w sobota?
Przijechōł pōn Eugeniusz, kery miōł ze sobōm produkty ze swojij gospodarki. Skuli tego poradzili my sie wszyjskie skłŏdniki na przetwory sprŏwić w jego warziwniŏku na miyjscu.


 


Co my narychtowali do krauzōw?
  • Marynowane markewki ze grillowanymi apluzinami, zazwōrym i kolyndrōm
  • Kabaczki ze magiym, knoblochym, zymftym i korzyniym podgrzōnym na tyglu
  • Jabka  i johanki ze zelwijōm i listkami ȏd johankōw


A wszyjsko pod ȏkiym Przemka Błaszczyka i Witka Wróbla.
Mieli my kupa uciechy skuli wciepywania wszyjskiego do krazōw i co my sie mogli wziōńć ta sobota po leku! Czekōmy na dŏlsze eventy!