niedziela, 8 marca 2015

Najwyższy czas na start!

Wiela mi zeszło? Pedziała bych "trocha", nale zeszło mi trocha dużyj jak "trocha".
Na pōłkach mōm mocka ksiōnżek, w bratrurze durś sie cosik łōnaczy, cŏłki czas wracōm do dōm z nowym babownikiym, kajś jada z Tomkiym cosik pomaszkecić abo złōnaczyć cosik dobrego.
I wszyjsko to kajsik się traci i niyma. Choby pitło z luftym. I skuli tego bydzie ten blog. Coby spamiyntać wszyjskie smaki, kere się nōm trefiajōm.
Ja, idzie pedzieć, że terŏzki je to modne, co by być „foodiesem” abo kej chcesz pedzieć po naszymu – jedzŏkiym. Leda kaj czowiek się niy ruszy, kaj niy badnie – tam mŏ jŏdło i warzynie. Wszyjscy maszkecōm, wszyjscy warzōm, wszyjscy uż sōm ekspertami ȏd jŏdła!
Jŏ ekspertym żech niy je, nale ȏd bajtla lubiła żech papać :)

Tacik mi dycki gŏdōł, co lepij mie ȏblykać aże żywić. W przedszkolu bōł ȏbiŏd, nale w dōma musiōł być drugi! Ôstało mi to do dzisiej.
Kŏżdy, co mie trocha znŏ, to wiy, co lepij do mie niy gŏdać, kej mōm głōd.
Nale ȏprōcz jŏdła – lubia piec. Zaczło sie, kej żech miała pisać praca magisterskŏ i tak ȏstało do dziś. Pieczenie mie uspokajŏ i dŏwŏ mi kupa radości :)

Chca, coby te wszyjskie chwile, kej żech je szczynśliwŏ skuli maszkecyniŏ ȏstały trocha dużyj jak tyn czas, kej trwajōm.
Bydzie tukej ȏ maszkecyniu –
ȏ restauracyjach, kaj łażymy; bydzie ȏ pieczeniu, bydzie ȏ roztōmajtych werksztelach i festach, ȏ ludziach i chwilach.
Niy zŏwdy byda szkryflać po ślōnsku – więc się nie bój :) Spokopisz! :)
Bydzie fajnie, kej badniesz rŏz za kej co u mie :) No! Pacz tam jako!:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz